Yahudiler’in Gücü Nereden Gelmektedir?

yahudilik-sembolü-davut-yıldızıYıllardır Yahudiler hakkında hemen herkes bir şeyler söyler, her olayda komplo teorileri üretilerek işin arkasında hep  “Yahudi bağlantısı” aranır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu günümüzdeki teknolojik imkanlarla çoğu

kez saptırılabilmektedir.
Basın ve sosyal medyanın gücü, sosyal paylaşım sitelerinin etkileriyle, bu saptırmalar, inanılmaz boyutlara erişebilmektedir.

Diğer taraftan, bazı ülkeler ile dev şirketler de desinformasyon (yanıltıcı, aldatıcı bilgi) faaliyetleriyle, internetin bu imkanlarından olabildiğince yararlanmaktadırlar.

Hal böyle olunca da okuyucular kendilerine sunulan bu bilgilerin hangilerinin doğru olduğu konusunda haklı olarak tereddütte kalmaktadır.

İşin fanatizm boyunda olanlar ise, doğru dahi olsa, anında bu bilgileri yalanlama, karalama ve çürütmek amaçlı salvolara başlamaktadırlar.

Pakistanlı bir akademisyen-yazarın aşağıda sunulacak makalesine bağlı olarak  yaptığım araştırmalarda: “Anılan yazarın kim olduğunun bilinmediği, bu yazarın kimliğinin şüpheli görüldüğü, hakkında yeterli link bağlantısı bulunmadığı, makalesinin tamamen Yahudi-Hristiyan propagandası olduğu, vb.” iddialarının ileri sürüldüğüne rastladım. Ancak bu iddiaların maalesef büyük çoğunluğunun doğru olmadığını tespit ettim. Şahıs tanınmış bir akademisyen ve yazardı.
[Bakınız: Sayfanın altındaki Linkler bölümü 01-04 maddeleri]

Öte yandan, okuyacağınız bu yazının alt yapılarını internetten sağlayan, hazırlayan veya ona aracılık eden bilişim dünyasında yer alan ve aralarında Facebook, Google, Yahoo, ile Microsoft gibi dev şirketlerin sahibi ve üst düzey yöneticileri de Yahudidir.
[ Bakınız: Aşağıdaki Linkler madde 10]

Bu girişten sonra size sunulan yazıyı okuyunuz.

Pakistanlı bir akademisyen-yazarın araştırması

Yahudiler neden çok güçlüdür? (Why Jews are so powerful?)

Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi/Musevi var. (Kuzey ve Güney Amerika’da 7 milyon, Asya’da 5 milyon, Avrupa’da 2 milyon ve Afrika’da 100 bin Musevi yaşıyor.)
Peki, kaç Müslüman var: 1,4 milyar Müslüman. (1 milyar Asya’da, 400 milyon Afrika’da, 44 milyon Avrupa’da, 6 milyon Amerika kıtasında.)
Yani dünyada 1 Musevi’ye karşın 100 Müslüman var…

İyi ama Yahudiler Müslümanlardan niçin 100 kat daha güçlü ve daha zengin ve daha eğitimli ve daha mucitler?
Tarafsız ve bilimsel yollarla tespit edilmiş nedenlerini öğrenmek istiyorsanız lütfen okumayı sürdürün…

Tüm zamanların en etkin bilim adamı Albert Einstein bir Yahudiydi.
Psikanalizin babası Sigmund Freud bir Yahudiydi.
Karl Marks Yahudiydi.

Tüm insanlığa zenginlik ve sağlık katmış Yahudilere bakalım :

*Benjamin Rubin insanlığa aşı iğnesini armağan etti.
*Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi.
*Gertrude Elion lösemiye karşı ilaç buldu.
*Baruch Blumberg Hepatit-B aşısını geliştirdi.
*Paul Ehrlich frengiye karşı tedaviyi buldu.
*Elie Metchnikoff bulaşıcı hastalıklarla ilgili buluşuyla Nobel ödülü kazandı.
*Gregory Pincus ilk doğum kontrol hapını geliştirdi.
*Bernard Katz nöromasküler iletişim (kaslarla sinir sistemi arası iletişim) alanında Nobel ödülü kazandı.
*Andrew Schally endokrinoloji (metabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, hipertiroid) tedavilerinde kullanılan yöntemi geliştirdi.
*Aaaron Beck Cognitive Terapi’yi (akli bozuklukları, depresyon ve fobi tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemini) geliştirdi.
*Gerald Wald insan gözü hakkındaki bilgilerimizi geliştirerek Nobel ödülü kazandı.
*Stanley Cohen embriyoloji (embriyon ve gelişimi çalışmaları) dalında Nobel aldı.
*Willem Kolff böbrek diyaliz makinesini yaptı.
*Peter Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ışıklarını,
*Benno Strauss paslanmaz çeliği,
*Isador Kisse sesli filmleri,
*Emile Berliner telefon mikrofonunu,
*Charles Ginsburg ilk bantlı video kayıt makinesini geliştirdi.
*Stanley Mezor ilk mikro-işlem çipini icat etti.
*Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliştirdi.

Peki, ama; son 100 yıl içinde Yahudiler sadece bilimsel alanda 104 Nobel ödülü kazanırken, 1.4 milyar Müslüman neden yalnızca 3 Nobel kazandı.

Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı ve neden bu kadar güçlüler?

Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu yatırımcılara/işadamlarına ve markalarına bakalım:

* Ralph Lauren (Polo),
* Levi Strauss (Levi’s Jeans),
* Howard Schultz (Starbuck’s),
* Sergei Brin (Google),
* Michael Dell (Dell Bilgisayarları),
* Larry Ellison (Oracle),
* Donna Karan (DKNY),
* Irv Robbins (Baskins & Robbins),
* Bill Rosenberg (Dunkin Dougnuts),
* Richard Levin (Yale Üniversitesi’nin kurucu başkanı).

Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu sanatçılara bakalım:

* Michael Douglas,
* Dustin Hoffman,
* Harrison Ford,
* Woody Allen,
* Tony Curtis,
* Charles Bronson,
* Sandra Bullock,
* Billy Crystal,
* Paul Newman,
* Peter Sellers,
* George Burns,
* Goldie Hawn,
* Cary Grant,
* William Shatner,
* Jerry Lewis,
*Peter Falk…

Yönetmenler ve yapımcılar arasındaki Yahudiler:

* Steven Spielberg,
* Mel Brooks,
* Oliver Stone,
* Aaaron Spelling (Beverly Hills 90210),
* Neil Simon (The Odd Couple),
* Andrew Vaina (Rambo 1 /2 / 3),
* Michael Mann (Starzky and Hutch),
* Milos Forman (One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Amadeus),
* Douglas Fairbanks (TheThief of Baghdat),
* Ivan Reitman (Ghostbusters) ,
* Kohen Kardeşler,
* William Wyler.
* William James Sidis,

Sorun kendinize:
250’lik IQ derecesiyle dünyaya gelmiş en parlak insan hangi dine mensuptur?
Sorun kendinize:
Neden Yahudiler bu kadar güçlüdür?

Cevabı şudur: Her çocuğa ve her gence kaliteli eğitim verirler…
Bu eğitim türü sorgulayıcı (teslimiyetçi değil), araştırıcı (ezberci değil) ve yaratıcıdır (bilgi üretmek/bulmak içindir)

Soru:
Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür?
Cevap:
Yanlış eğitim verdikleri ve gelişime yararı olmayan birer eğitim sistemi uyguladıkları için (Büyük oranda Din Eksenli, Sorgusuz, Araştırmasız, Ezberci ve Dayatmacı eğitim…).

Oysa Gezegenimizde yaklaşık 1.476.233.470 Müslüman yaşamaktadır.
Yani, toplam dünya nüfusu içinde her 5 kişiden biri Müslümandır.
Her bir Hindu’ya 2 Müslüman düşmektedir,
Her bir Budist’e karşılık 2 Müslüman vardır ve
Her bir Yahudi’ye karşılık 100 Müslüman bulunmaktadır.

Müslümanlar bu kadar kalabalıklar ama neden güçsüzler?
Nedeni eğitim(sizlik)tir!!!

İslam Konferansı Örgütü’nün (OIC) 57 üyesi vardır ve ülkelerin tümünde sadece 500 adet üniversite bulunmaktadır. Yani üniversite başına 3 milyon Müslüman düşmektedir. Başka bir deyişle 3 milyon kişi için bir üniversite yapılmıştır (Bunların kalitesi de başka bir sorundur!).
Fakat sadece ABD’de 5 bin 758 adet üniversite vardır.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından 2004 yılında hazırlanan “Dünya Üniversitelerinin Akademik Değer Listesi”ne Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç birinden ilk 500’e giren tek bir üniversite yoktu. [*1]

Neden?.. Yanıt: Kalitesiz ve ezberci eğitim…

Okuma yazma oranları da çok düşük!

UNDP tarafından toplanan verilere göre Hıristiyan dünyasında okuma-yazma bilenlerin oranı % 89’dur. Bunların %98’i ise en az ilkokul mezunudur ve 100 kişiden 40’ı üniversite mezunudur. 15 Hıristiyan çoğunluğa sahip ülkedeki okuma-yazma oranı ise %100’dür, yani bu 15 ülkede okuma-yazması olmayan tek kişiye rastlamak olası değildir!.

Müslüman ülkelerde durum bunun zıddıdır: 100 kişiden sadece 40’ı okuma-yazma bilir ve herkesin okuryazar olduğu bir tek Müslüman ülke bulunmamaktadır! Bunların %50’si ilkokul mezunudur ve sadece %2’si üniversiteyi bitirmiştir.

Bilim insanlarının da oranları çok düşük!

ABD’de toplam bilim insanı sayısı 4.000, Japonya’da 5.000’dir. 57 Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı ise sadece 230 kişidir. (Akademisyenlerin hepsi bilim insanı değildir. Bilim insanı demek, pozitif bilimlerle aktif olarak uğraşan kişi demektir.) Ve her 1 milyon Müslüman kişiye sadece 1 bilim insanı düşmektedir.

Teknisyenler bakımından Müslüman çoğunluklu Arap ülkelerdeki durum daha da kötüdür: Her 1 milyon Müslüman Arap nüfus içinde 50 teknisyen bulunmaktadır. Hıristiyan dünyasında ise her bir milyon kişi içinde 1000 teknisyen bulunmaktadır.

NEDEN?.. Yanıt: Kalitesiz-ezberci eğitim ve ARGE’ye (araştırma geliştirmeye) yeterli kaynak ayrılmaması…
Çünkü Müslümanlar gayri safi milli gelirin yalnızca % 0,2’sini araştırma-geliştirme bütçesi olarak ayırıyor.
Buna karşın Hıristiyan dünyası araştırma-geliştirmeye % 5 oranında, yani 25 kat daha fazla fon ayırmaktadır.

SONUÇ: İslam dünyası yeni bilgi üretebilecek kapasiteden yoksundur.
Ayrıca dünyanın ürettiği bilgiyi kendi halklarına öğretmekte de başarısızdır.
Bunun kanıtı ise ileri teknoloji ihracat rakamlarında saklıdır:
Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplam ihracatın içindeki oran %1’dir. Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve Cezayir’in ise % 0,3’tür.
Hristiyan Singapur’da bu oran % 58’dir.

Gelecek Bilgi temelli toplumların olacaktır

İlginçtir, Müslüman 57 ülkenin gayri safi milli hâsılalarının toplamı 2 trilyon doların altındadır. Buna karşın 310 milyonluk ABD tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmekte; Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3,8 trilyon dolar ve Almanya 2,4 trilyon dolarlık üretim yapmaktadır. (Satın alma gücü eşitlenerek hesaplama yapılmıştır)

Mal ve hizmet üretimi:
İspanya’da 1 trilyon doların üzerindedir. Katolik Polonya’da 489 milyar dolarlık mal ve hizmet üretimi gerçekleşmektedir. Budist Tayland 545 milyar dolar değerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadır.

İşin daha acıklı tarafı ise şudur: İslam Dünyasının gayri safi milli hâsılasının tüm dünya gayri safi milli hasılası içindeki oranı hızla azalmaktadır.

O halde Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür?
Cevap: Eğitim Yoksunluğu. Tam anlamıyla söylersek; kaliteli ve çağdaş eğitim yoksunluğu.

Çok kesin biçimde söylersek; akılcı olmayan, ezberci, teslimiyetçi, din eksenli ve çağdışı eğitim…

Dr. Faruk Saleem

[*1] Yazarın 2004 kaleme aldığı makalesinden bir yıl sonrasından başlayarak, İstanbul Üniversitesi bahse konu dünyadaki en iyi 500 üniversite listesine 8 kez girmiştir: Bakınız ]

Linkler :

01-  Araştırmayı yapan: Dr. Faruk Saleem – İslamabat, Pakistan
02-  Dr. Farrukh Saleem Wikipedia
03-  Yazının İngilizce (orijinal) versiyonu için buraya tıklayın .
04- Yahudiler kimdir ve Yahudilik nedir: Vikipedia
05-  Diğer meşhur yahudiler için bakınız: Google Arama
06-  Mesleklerine göre yahudiler: Wikipedia
07-  Ülkelerine göre yahudiler: Wikipedia
08-  Alfabetik listeye (kategorik) göre yahudi bilim insanları: Wikipedia
09-  Bilişim dünyasındaki yahudi şirketler, sahip ile yöneticileri: Bakınız-1 Bakınız-2
10- Meşhur yahudi şirketler listesi
11- Dünyayı yöneten yahudilerin kapsamlı listesi

Lütfen blogda gördüğünüz hataları bildirin
Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim…
Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi :
Kimdir? | Google’da Dedegi | İletişim 
Kendisini aşağıdaki hesaplardan takip edebilirsiniz :
Facebook | Google+ | quup | YouTube | Twitter 
Hasaka Blogu Keşfedin :
Hakkında |  Mobil Görüntüleri
Takip Et : Facebook HasakaBlog |  Google+ Hasaka Blog

Yahudiler’in Gücü Nereden Gelmektedir?” üzerine 3 yorum

  1. halbuki 9.yy öncesi ve sonrası dönemlerinde müslümanlar her açıdan batıdan çok iyi durumda idi. bilim, teknoloji, edebiyat vs. o dönemde hıristiyan avrupanın en büyük kitaplığında birkaç yüz kitap bulunurken, cordoba kraliyet kütüphanesinde 400bin den fazla kitap bulunuyordu. orta doğu şehirlerindeki kitapları saymıyoruz bile. ta ki moğolların islam şehirlerini yok etmelerine ve islamın gerilemesine kadar.

  2. Sayın Hocam yazı Yahudileri anlatmaya başlamış ama arada Hıristiyanlar ile de çok sayıda karşılaştırmalar yapmış.
    Araştırma Yahudiler ile ilgili değil mi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code