Etiket arşivi: İllüzyon

İllüzyonlar Beyni Nasıl Aldatıyor?

beyin-göz illüzyonlarıDuyu organlarının yanılmasına illüzyon (yanılsama) denmektedir. Bakınca görülen gerçek bir nesnenin, duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesi, özet olarak beyne iletilen görsel verilerin değişime

uğratılması, yani beynin aldatılmasıdır. Göz aldatma sanatı olarak da ifade edilen optik illüzyon (görsel illüzyon) ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler uyaran kaynağının fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur.

Görme mekanizmamız, beynimize sinyal gönderip ne gördüğünü iletirken, gördüğü imaj üzerinde oynamalar yaparak illüzyonlar oluşturuyor ve beynimizi aldatıp gördüğümüz şeyi çarpıtmamıza sebep oluyor. Optik illüzyonlar ise gözümüzün neyi gördüğü ve beynimizin ne algıladığı arasındaki bağlantıyı kontrol altına alıyor.

Günümüzde görme ve beyin mekanizmaları arasındaki ilişkileri ile bağlantıları hakkında fazlasıyla bilgiye sahibiz. İllüzyonların yararları olduğunu da artık biliyoruz. Optik illüzyonlar (yanılsamalar) görsel algı ile görmenin sınırlamalarını bizlere öğretiyorlar. Ayrıca onlar; vurgu, güzellik ve interaktif deneyler üzerinde yoğunlaşarak görsel mekanizmaların açıklanmasına da yardımcı oluyorlar.

Görsel örneklerle İllüzyonlar Beyni Nasıl Aldatıyor görelim…

1- Ortadaki Siyah + ya bakın, boşluktaki daire YEŞİL olarak görülecektir.17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs2- TAM BURAYA BAKIN. SOLA doğru dönen siyah-beyaz dairelerin SAAT YÖNÜNDE döndüklerini göreceksiniz.
17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs3- Alttaki üçgenin adı Penrose (imkansız üçgen olarak da bilinir). Sizce nasıl işliyor?17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs4- Alttaki üçgen  Penrose Üçgeninin nasıl işlediğini daha net olarak gösteriyor.17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs5- Alttakiler; Kedi mi, Kuş mu?17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs6- Bu üç araba farklı boyutta  değil mi?
These three cars are different sizes, right?
7- Aslında üç araba da aynı boyutta17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs8- Tren; Sola mı,  Sağa mı gidiyor?17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFs9- Sarı ve Mavi Bloklar sırayla hareket ediyorlar değil mi?17 Mind-Mangling Optical Illusion GIFsDikey çizgiler ortadan kalktığında, bloklar birlikte hareket etmektedir. Görmede Dikey Çizgiler yanılgı oluşturarak illüzyona sebep olmaktadır.
10- Kendi içine devrilen (düşen) Kare Küpler
İllüzyonlar, algı yanılsamaları hakkındaki diğer yazılar :
Algı Yanılması Örnekleri 
Beyin Nasıl İşler ve Optik Yanılsamalar
Optik İllüzyon Örnekleri 

Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim…

Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi-1 Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi : Kimdir?
Sosyal Medyadaki Faaliyetleri Google Yazarlık Bağlantısı İletişim : e-posta
Takip Et : Facebook Google+Linkedin quup

hasaka blog simge Hasaka Blogu Keşfedin :
Hakkında
Takip Et-Beğen : Facebook Takip Et-Çevrelere Ekle : Google+

Duyular Gerçek Görüntüleri Bozmaktadır

göz kandırmasıGözlerimiz şaşırtıcı organlar olup, görüş alanımıza yansıyan ışığı yorumlama yetenekleriyle, görüntüye dönüştürürler. Ayrıca onlar, gördüğümüz objelerin, saniyeler içinde  mesafe, renk ve yerlerini belirlememize de

yardımcı olurlar.
Bununla birlikte, bazı objelerin görüntüleri gözlerimizi kandırabilmekte ve  bu kandırmalar (algısal yanılsamalar, optik illüzyonlar) aslında ilginç bir sonuç oluşturmak için görsel süreçteki zayıflıktan  yararlanmaktadır.

Bu nasıl olmaktadır?

Görmedeki algısal yanılsama (perceptual illusion-algısal illüzyon), duyuların gerçeği nasıl çarpıttığını, yani beynin duyusal stimülasyonu (uyarma, tahrik, dürtü) vasıtasıyla, objeleri nasıl yorumladığını ortaya koyan bir bozulmadır.
Bir başka deyişle, gerçek objeyi olduğu gibi görmek yerine, insan duyularının objenin görüntüsünü etkileyerek beynimizdeki görme algısını bozması ve objenin esas görüntüsünü değiştirebilmesidir.
Tecrübeler sonucu zihin ve beynin, objelerin algısal kategorilerini de oluşturduğu anlaşılmıştır.

Görmede oluşan bu kandırmaları aşağıdaki resimlerde inceleyelim…

Duyular Gerçek Görüntüleri Bozmaktadır

1. Sayfayı aşağı yukarı oynatın ve aşağıdaki resimde oluşacak değişikllikleri görün…
enigma780
2. Aşağıdaki  yer alan resimlerinortasındaki X harfine 75-80 santim uzaktan ve bir gözünüzü kapatarak 10-15 saniye bakın. Sonra aynı tek gözünüz kapalı olarak resme yaklaşın ve kör nokta ne tarafta görün. (resimde X’in hangi tarafında).
jcfbspot3. Aşağıdaki kadın resmine bir süre bakın. Gözlerinizi kısa süre kapatıp açın ve bir kez daha bakın. Kadın siz göre genç mi, yaşlı mı?
woman
4. Aşağıdaki resmin sol tarafındaki mavi-kırmızı çizgilerin konumları, sağ tarafta nasıl oluşmuştur?
poggen1
5. Aşağıdaki resimde iki hayvan (biri yırtıcı hayvan) vardır. Dikkatle bakın ve hangi hayvanlar olabileceğini tahmin edin. Not: yazının sonunda cevabı verilecektir.
frog_camo
6. Aşağıda sol taraftaki kadının negatif film fotoğrafında sol gözdeki kırmızı noktaya 30 veya 60 saniye dikkatle bakın. Daha sonra, hemen sağ taraftaki beyaz alandaki X’e bakın ve gözlerinizi hızlıca 4-5 kez kırpın. Bu beyaz alanda ortaya çıkacak negatif filmin renkli görüntüsüne “İlk Fotoğrafın Negatif Efekti” denmektedir… (NOT: Şayet renkli görüntüyü elde edemezseniz, negatif filme daha uzun süre bakın, bir de bilgisayarınıza bakma mesafenizi arttırın)

negative-photo-illusion
7. Aşağıdaki fotoğrafta meşhur “Ay’ın Algısal Yanılması” (kandırması) illüzyonuna bakınız. Ay, ufuk çizgisindeyken çok büyük, gök yüzündeyken daha küçük olarak görülmektedir. İnsanlık tarihince bilinen bu fenomen görüntünün sebebi hakkında bilim dünyası hala bir açıklama yapamamaktadır…
moon-illusion
8. Aşağıdaki resme ilk bakış anında ne görüyorsunuz? Gemi, köprü, yelkenler vs. İlk bakıştaki görme algısı yanılması, yani kandırması çok açık değil mi?
köprü-gemi
NOT : 5 numaralı resimdeki yırtıcı hayvan, Güney Amerika’da yaşayan Jaguar, diğeri ise kurbağadır…

Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim…

Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi-1 Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi : Kimdir?
Sosyal Medyadaki Faaliyetleri Google Yazarlık Bağlantısı İletişim : e-posta
Takip Et : Facebook Google+Linkedin quup

hasaka blog simge Hasaka Blogu Keşfedin :
Hakkında
Takip Et-Beğen : Facebook Takip Et-Çevrelere Ekle : Google+

Optik İllüzyon Örnekleri

optik illüzyonOptik illüzyon (görsel illüzyon) ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler uyaran

kaynağının fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur. Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir. Gerçeklikteki fiziksel olayların algılanması sırasında yalnız bir nesnellik içinde kayda geçirilmez, sürekli değişim gösterebilir, kimi düzeltim ve bütünlemelerden geçirilerek; okunan bir kitaptaki kimi dizgi yanlışlıklarının farkına varılamaması örnek gösterilebilir.

Algılama sırasında başvurulan değiştirmeler, örneğin yolun kenarında atılmış olan bir poşetin, uzaktan bir hayvana benzetilmesi gibi yargılar oluşabilir. Bu tamamen gerçek bir illüzyondur. Nedenleri öznel ya da nesnel olabilmekle beraber, bütün normal insanlar görebilir. Ancak dış koşullar algılamada bir düzeltmeye başvurmaya olanak sağlıyor da birey buna yanaşmıyorsa, illüzyon sayrısal niteliktedir. Varsanı (halüsinasyon) tersine yanılsamada duyusal bir uyarı söz konusudur. Ancak bu uyarı öznel nedenlerden yanlış değerlendirmelere konu yapılmaktadır.

Temel olarak 3 tipi vardır :
1- Değişmez optik illüzyonlar ile temsil ettiği nesnelerden farklı algılanan görüntüler oluşturulur,
2- Fizyolojik optik illüzyonlar gözlerin ve beynin belirli bir tür aşırı uyarılması (parlaklık, renk, boyut, konum, eğim, hareket) ile etki gösterir,
3-  Bilişsel illüzyonlar, bilinçsiz çıkarımlar sonucu oluşur.

Özetle, illüzyon ya da yanılsama, duyu yanılsaması olarak da bilinir.

Şimdi aşağıdaki optik illüzyon (yanılsama) örneklerini izleyiniz…
NOT : Optik yanılsamaların ne olduğunu anlamak için farenizi resimlerin üzerine getiriniz.

Hareketli illüzyon animasyonuBu optik illüzyonda A karesi B karesi ile tamamen aynı tonda gri renge sahip.Bir parıltılı Izgara illüzyonu. Şekil, konum, renk ve 3D kontrast kesişme noktalarında siyah noktalar yanılsaması üretmek için birleşiyor.Eşzamanlı Kontrast İllüzyonu. Arka plan koyu griden açık griye kayan bir renk geçişine sahip. Ortadaki yatay çizgi de açık griden koyu griye geçiş gösteriyor görünmekte ama aslında tek renge sahip.Kanizsa üçgeniKaldırım Taşları - Resimdeki görüntünün üstten alta doğru küçülüyormuş gibi görünmesi bir yanılsama örneğidir.Hering illüzyonu


Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim

Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi-1 Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi : Kimdir?
Sosyal Medyadaki Faaliyetleri Google Yazarlık Bağlantısı İletişim : e-posta
Takip Et : Facebook Google+Linkedin quup

hasaka blog simge Hasaka Blogu Keşfedin :
Hakkında
Takip Et-Beğen : Facebook Takip Et-Çevrelere Ekle : Google+

Sosyal İllüzyona Kapılmayın

sosyal-illüzyonFacebook, Twitter, Pinterest ve diğer sosyal medya siteleri, takipçi sayıları (üyeleri) arttıkca, ticari şirketlerin ilgi odağı haline gelmektedir. Şirketler, anılan bu sitelerde sosyal medya pazarlamaları için adeta çılgın bir yarışa

girmektedirler.
Bu doğrultuda şirketler sosyal medyada daha etkili bir yer edinebilmek, şirketlerinin tanıtımı vb. amaçlara ulaşmak için, doğru uygulamalara odaklanmak yerine, çeşitli hediyeler vs. vererek kestirme yoldan başarı hedeflemektedirler.

Sosyal medya sayfalarının, eklenen miktarlarla değil, kaliteli, hitap ettiği insanların beğenilerine uygun içeriklerle büyümelerinin sağlanabileceği hususunu maalesef ıskalamaktadırlar.

Örneğin, bir çok şirket; Facebook sayfalarında X adet “Beğen” almayı hedeflemekte, bu amaca ulaşmanın saplantısına girmekte ve bu hedefe ulaşma motivasyonları, onlarda adeta bir sosyal illüzyon oluşturmaktadır.

Bu neden böyledir?

Sayfaları 5, 50 veya 100 bin beğenen olsa ne olmaktadır ki?

O beğenenlerin, bu şirketleri asla umursamadıkları, sadece gördükleri veya bir diğer kullanıcının (özellikle de arkadaşı, tanıdığının) etkisiyle ve bazen de hatır için sayfaları beğendikleri gerçeğini, bu şirketler neden görememekte ve algılayamamaktalar?

Zira; bu gösteriş ölçümlerini baz almak, bir sosyal illüzyon (yanılsama) olgusunun gerçekleşmesi olup, çok kötü bir sosyal medya uygulamasıdır.

İşin tanıtım tarafındaki teknik hususları, konunun gerçek sahipleri olan reklam ajanslarına bırakmak daha doğru olacaktır.

Bence, sosyal medyanın, şirketler ve diğer sitelere (kişisel bloglar da dahil) müşteri (ziyaretçi) getirme aracı olarak kullanılması esas amaç olmalıdır.

Çünkü, sosyal medya kimseye ait değildir!

Sosyal medya; işlerin büyütülmesi, müşteri tabanı oluşturmak, site/blogların ziyaretçi trafiği ve üye sayılarının arttırılmasına katkı sağlamaya yönelik olarak kullanılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, sosyal medyadaki sayfaların değil, kendimize ait site ve blogların sahipleriyiz…

Sözün özü, Facebook ile Twitter’de sayfa oluşturup, oraya logoları koymak, bir ton içerik paylaşmak, bizlere o sayfaların sahibi olma hakkını vermemektedir.

Aksini düşünmek ise “sosyal illüzyona kapılmaktır”…

Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim…

Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi-1 Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi : Kimdir?
Sosyal Medyadaki Faaliyetleri Google Yazarlık Bağlantısı İletişim : e-posta
Takip Et : Facebook Google+Linkedin quup

hasaka blog simge Hasaka Blogu Keşfedin :
Hakkında Blogdan Bahsedenler

Takip Et-Beğen : Facebook Takip Et-Çevrelere Ekle : Google+

Beyin Nasıl İşler ve Optik Yanılsamalar

İnsan beyni nasıl işler, nasıl karar verir? İnsan beyni sadece 1,4kg olmasına rağmen karmaşık bir yapıdadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren beyinle ilgili bilgiler hızla artmaya başladı. Özellikle son yıllardaki çalışmalar

neticesinde, beynin çok karmaşık ve sanıldığından çok daha yetenekli olduğu anlaşıldı.

Önceleri, zekanın beynin büyüklük ya da küçüklüğüyle orantılı olduğu sanılıyordu. Fakat, bunun da doğru olmadığı, beynin kıvrımlarının gösterdiği artışın zekanın asıl kaynağı olduğu da anlaşıldı. Her hücrenin diğer hücrelerle yapmış olduğu birleşmeler arttıkça bu kıvrımlar da fazlalaşıyordu.
Çarpıcı bir benzetmeyle, insanı bir bilgisayara benzetirsek, beş duyumuz klavyeyi, bilinçaltımız ise hard diski temsil etmektedir.
Davranışlarımız ise hard diskten ve klavyeden gelen bilgilerin görüntülendiği monitöre benzetilebilir.

Sonuç olarak, davranışlarımız, iç programlarımızın hayata yansımalarıdır.

Önce, 60’lara doğru Roger Sperry’nin, sonra da Robert Ornstein’in incelemeleri sonucu, beyinle ilgili ilginç şeyler ortaya çıktı.
Beyin, iki loba ayrılmıştı ve ikisinin de farklı fonksiyonları vardı:
SAĞ BEYİN: Vücudun sol yanını kontrol eder.
SOL BEYİN: Vücudun sağ yanını kontrol eder.
SOL LOB: Sözcükler, Mantık, Sayılar, Ardışıklık, Matematik, Analiz, Listeleme, Konuşma, Yazma
SAĞ LOB: Ritim, Müzik, Bütünü görme, Hayâl gücü, Hayâl kurma, Sentez, Renkler ve şekiller, Üç boyutlu düşünme, Görüntüler
Biraz daha açarsak,
MANTIKSAL SOL BEYİN:
* Kelimelerle, sayılarla düşünür. Yani, sol beynin anahtarı kelimeler ve sayılardır.
* Yazma işini kelimelerle yapar.
* Zor ve karmaşık işlerde verileri adım adım uygulayarak ve zorlukla ilerleyebilir.
* Her şeyi bir anda algılayamaz.
* Ayrıntılarla ilgilenir. Örneğin, gül bahçesindeki tek bir güle odaklanır.
DUYGUSAL SAĞ BEYİN:
* Görüntülerle düşünür. Anahtarı, görüntülerdir.
* Dili en hoş ve çarpıcı şekilde, duygusal ayrıntı ve sembollerle kullanabilir.
* Zor ve karmaşık bağlantıları kavrayıp çözebilir.
* Birçok farklı şeyi bir anda algılayabilir.
* Adım adım ilerler. Aynı anda çok şey düşünür.
BÜTÜNÜ GÖRMEK
Sağ beynin en önemli fonksiyonu bütünü görmektir. Bütünü görmenin safhalarını tek tek incelediğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkar:
* Bütünü görerek iyi bir izlenim edinin.
* Bütünü zihne kolay giren parçalara bölün.
* Her parçanın bir bütün oluşturmasına dikkat edin.
* Tek tek parçaları birbirleriyle ilişkiler kurarak birleştirin.

Diğer taraftan, beynin işleyişinin daha teknik detayları hakkında ise şunlar bulunmakta.

İnsan beyni şöyle  işlemekteymiş…

“Beyin 920 santimetreküp ve bir buçuk kilo ağırlığında. İçinde 100 milyar sinir hücresi var ve bu hücrelerin her birinin başka sinir hücreleri ile 1.000 ile 10.000 tane bağlantısı mevcut. Sonuçta bir katrilyon gibi bayağı yüklü bir sayıda synaptik bağlantı elde edilmiş oluyor. Synapsların(bağlantı) saniyede 10 bit bilgi yaydığını düşünürsek bir nevi global bir bilgi işleme kapasitesi ile, bir beynin saniyede 10 katrilyon synaps bilgi işleme kapasitesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda tüm bu elektriğin epeyce çok enerji yakmasına şaşırmamalı. Birini dinlerken beyniniz en azından 10 vat elektrik yakar. Beyin bedendeki en aç organdır.”

Beynin anatomik yapısı nasıl?

Beyin vücudumuzdaki oksijenin ve kanın yüzde 20′sini kullanıyor. İçeriğindeki protein, yağ, 100 bin mil uzunluğunda damar, 100 milyar sinir hücresiyle beynimiz ayakkabılarımızı en son nerede çıkardığımızı bile bize hatırlatır.

Beynin iki bölümü ayrı alanlarla ilgilenir mi?
İlgileniyor. Yapılan araştırmalara göre okuma gibi dille ilgili aktivitelerle öncelikli olarak beynin sol, sudoku gibi sayısal etkinliklerle ise sağ bölge ilgileniyor. Müzik ise her ikisiyle! Türkiye Nörolojik Bilimler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, ‘Konuşmanın hakimi sol beyin. Bir örnek verecek olursak, İtalyan gemicinin sol beyni tahrip oluyor, konuşamıyordu ama şarkı söylüyordu’ diyor.

Erkekle kadının beyni farklı mı işler?
Prof. Dr. Mustafa Ertaş, kadın beyninin erkeğe göre 200 gram daha hafif olduğunu söylüyor. Ertaş ‘Tabii bu başka bir anlama gelmiyor’ diyor. Ertaş’ın verdiği bilgiye göre içsel duygular, cinsellik, hırs erkek beyninde daha baskın. Kadınların ise matematik ve mantık zekası daha iyi… Devamını Mailce’de oku

Optik yanılsama (illüzyon)
Optik illüzyon (görsel illüzyon) ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler uyaran kaynağının fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur. Temel olarak 3 tipi vardır: Değişmez optik illüzyonlar ile temsil ettiği nesnelerden farklı algılanan görüntüler oluşturulur, fizyolojik optik illüzyonlar gözlerin ve beynin belirli bir tür aşırı uyarılması (parlaklık, renk, boyut, konum, eğim, hareket) ile etki gösterir ve bilişsel illüzyonlar, bilinçsiz çıkarımlar sonucu oluşur.

Optik yanılsama örnekleri…

Türkçesi “Çalıların arasında bir kuş” olan İngilizce yazıyı okuyun ve hatayı bulun.

Yukarıdaki yazıda iki kelime var. Biri ILLUSiN, diğerini görebildiniz mi?

Yukarıdaki sarı Teach kelimesi aşağıya farklı yansımış. O kelimeyi okumaya çalışın.

Göz Testi Uygulaması : İlk okuyuşta aşağıdaki yazıda kaç adet F harfi olduğunu bulun?

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH  THE EXPERIENCE OF YEARS…

Bu testte: En fazla 3 adet F harfi görmek normal, 4 çok nadir, ama ilk okumada 6 F görenler gerçekten dahidirler. Zira:

Beyin İngilizce’deki OF kelimesini okuma işlemine alamıyor…

Kadını sağdan sola dönüyor olarak görüyorsanız beyninizin sağ tarafı, sola dönüyor diyorsanız sol tarafıyla görmektesiniz, her iki tarafa dönüyor olarak görmekteyseniz, beyninizin her iki tarafıyla görüyorsunuz anlamındadır ve bu durumda IQ’nüz 160 veya daha yukarıdadır demektir.

Beyin hakkındaki diğer yazı : Kadın Beyninin Müthiş İşleyişini Görün

insan-beyni
Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim…

Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi-1 Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi : Kimdir?
Sosyal Medyadaki Faaliyetleri Google Yazarlık Bağlantısı İletişim : e-posta
Takip Et : Facebook Google+Linkedin quup

hasaka blog simge Hasaka Blogu Keşfedin :
Hakkında
Takip Et-Beğen : Facebook Takip Et-Çevrelere Ekle : Google+